O regionu

Mutěnice leží ve zvlněné krajině jihovýchodní Moravy v nadmořské výšce 170-265 m, 11 km od Hodonína. Katastrem protéká Mutěnický potok a řeka Kyjovka. Na této řece, východně od obce se nachází rybniční soustava Zbrod. Území severně od Mutěnic, převážně jižně orientované svahy, je porostlé rozsáhlými plochami vinic. Obec má 3600 obyvatel.

Rozlohou katastru a plochou vysázených vinic patří Mutěnice k největším obcím okresu Hodonín.Geografická poloha obce s velkými plochami vinorodých strání dávají právo hovořit o Mutěnicích jako o srdci vinařského kraje. Vinohradnické oblasti jižní Moravy jsou vhodné pro pěstování révy vinné.Jsou charakterizovány poměrně vysokými teplotami v letních měsících a nízkými zimními teplotami. Tato všeobecná charakteristika je zvlášť platná pro lokalitu Mutěnice.

Mutěnický viniční katastr je rozdělen na pět viničních tratí: Vyšicko, Mutěnská hora, Úlehle, Hraničky a Dubňanská hora. Mezi pracovitým lidem této obce se vinařská tradice dědí z otců na syny, téměř každý vlastní vinohrad a vinný sklep. Raritou Mutěnic je lokalita s téměř pěti sty vinnými sklepy v části obce zvané "Bůdy". Každý z těchto sklepů má osobitý ráz, většina z nich je zdobena slováckými ornamenty. První písemná zmínka o Mutěnicích je zaznamenána v Moravských zemských deskách v Brně a váže se k roku 1367. Vlastní zakládací listinu obce se však dosud nepodařilo objevit.

Folklor V obci jsou uchovávány folklorní tradice umocněné podlužáckými kroji, slováckými písněmi a tanci. Důkazem toho je kulturní život v obci. Z jara jsou to velikonoční svátky, kdy „šlaháči“ v krojích i v civilu chodí na šlahačku za děvčaty. Svátek Božího těla a Božského srdce, kdy prochází obcí průvod ke čtyřem oltářům a v neposlední řaděKateřinské hody - svátek vysvěcení kostela sv. Kateřiny.

Mutěnice Mutěnice Mutěnice Mutěnice

Hody se konají vždy poslední neděli před adventem a trvají čtyři dny. Začínají již v sobotu taneční zábavou, pokračují v neděli slavnostní mší svatou a po obědě krojovým průvodem pro stárky a na radnici pro povolení hodů - hodové právo. Zpívá se a tancuje až do pondělního rána. Po obědě následuje krojovaný průvod z „dolního konce“ a večer patří „ženáčům“. Hody vrcholí úterní zábavou s recesí domácí krojované chasy. Svůj post si již za léta trvání vydobyla i přehlídka mládežnických dechových hudeb Pod mutěnským vinohradem, která se koná každý rok v měsíci červnu.

Další velká akce probíhá vždy první víkend v září pod názvem Mutěnické vinařské dny s tradiční scénkou "zarážání hory", bohatým kulturním programem a ochutnávkou vín a burčáku spojenou s návštěvou vinných sklepů. Na akcích spojených s vinařstvím se podílí i Vinařský spolek Mutěnice, který, ač se schází a pracuje již mnoho let, jako samostatná organizace je registrován až od roku 2003.

Mutěnice - Oblast sklepů Búdy

Mutěnské Búdy jsou sklepní lokalitou na okraji obce pod Mutěnskými vinohrady. Své sklepy zde obhospodařuje téměř 600 vinařských rodin. Jednotlivé sklepy jsou různého stáří a provedení. Najdete zde malebné sklepy našich dědů, ale i sklepy vybavené modernim zařízením, degustačními místnostmi, posezením . Typickým prvkem většiny Mutěnských sklepů je vstupní průčelí zvané "Žůdro" a tradiční malování slováckými ornamenty či škrabanými sgrafity.

Sklepy ožívají pracovním ruchem zejména s odcházejícím létem, je potřeba nachystat sklep před vinobraním. Musí se poumývat bečky, zamočit kvasné kádě, aby z nich nevytekla šťáva. A pak už přijde ten dlouho očekávaný den – vinobraní. Jednotlivé odrůdy postupně dozrávají a sbírají se. Ve sklepě je hospodář zpracovává, mele lisuje a postupně přivádí ke kvasu. Občas se potěší pohárkem dobrého burčáku, třeba i červeného, na který někteří i do noci čekají. Je všeobecně známá pověra, že člověk by měl za vinobraní vypít tolik burčáku, kolik má v těle krve. Určitě se tím nic nezkazí

Penzion, vinotéka a kafé U Kočky, Hodonínská 534, Mutěnice, Tel.: +420 604 194 784
Penzion / ubytování - Email: penzionukocky@seznam.cz